DSC02721

 

Од самото основање, ПИТКОМ се стреми и постепено, но успешно, се поставува како сигурен и доверлив стратешки добавувач на високо квалитетна професионална електро опрема и опрема за осветление.

Висококвалитетен Бренд

Нашата одлука да воведеме високо квалитетен бренд на електро опрема и опрема за осветление во Македонија, поткрепена со постојано подобрување и збогатување на асортиманот, и беспрекорно опслужување, придонесоа брзо  да се насочиме кон остварувањето на нашата цел.

Сертифицирани Производи со Гаранција до 7г.

Производите што ги нудиме се со врвен квалитет, долгогоришна гаранција и до 7 години, сертифицирни и атестирани според сите меѓународни стандарди, и како такви се користат во врвни објекти во земјава и низ цел свет. За истите квалитетот дополнително се гарантира со гаранции и до 7г и меѓународно осигурување во вредност од 1.500.000 ЕУР.

Целокупен Технички Асортиман

Со широкиот дијапазон на електро опрема и опрема за осветление, брендот кој го нудиме е еден од најцелокупните професионални брендови, кои можат во целост да опслужат најразновидни индустрииски погони, постројки, деловни објекти, колективни станбени објекти и сл.

Брза и Флексибилна Услуга и Достава

Денешното брзо темпо на живеење и работење го поедноставуваме со брза и флексибилна услуга и достава. Постојано располагаме со целокупниот асортиман со што веднаш одговараме на потребите на нашите клиенти. А со брзата и флексибилна достава до самиот клиент,  овозможуваме нашиот партнерски однос од ден на ден взаемно да се зацврстува и продлабочува.

Стручен Тим од Електро Инженери

Високиот квалитет го надополнуваме и со стручна, брза и флексибилна  услуга кон клиентите, од експертски тим од високо стручни електро инженери, технички спремни да одговарат на барањата на клиентите и да понудат стручни консултации и инструкции според сите светски стандарди.