Сегмент каде што ELMARK во последните години има огромен успех е снабдувањето со електро опрема и опрема за осветление во деловни продажни објекти.

Клиентите кои му веруваат на брендот се илјадници продавници, супермаркети и хипермаркети, кои инсистираат да користат сигурна и ефикасна електро опрема и опрема за осветление, за да ги гарантираат удобноста и безбедноста на своите клиенти.

Широкиот асортиман на решенија кој го нуди брендот кој е ориентиран кон деловните клиенти, гарантира целосно задоволување на потребите на потрошувачите. За ELMARK е важно постигнатите решенијата од брендот да се во тек со најновите трендови и дизајни, додека истовремено се обраќа специјално внимание на високата ефикасност која модерните пазари се повеќе ја побаруваат.

Продажните објекти се карактеризираат и со се повеќе преоптоварени електрични системи. Слично на другите производи, брендот има посветено големо внимание да постигне максимална трајност на понудените решенија, како клиентите би можеле да се потрат на нивното ефикасно функционирање.

Некои од клиентите не ELMARK се бизнис центри за кои осветлувањето е клучен фактор за креирање на елегантна и удобна атмосфера за нивните посетители, што е предиспозиција за создавање на пријатни емоции.

Констатно растечкиот број на деловни клиенти на брендот е потврда за високото ниво на лојалност, квалитет и ефикасност, што го прават ELMARK лидер во сегментите на електро опрема и опрема за осветление.