Quality

 

Високиот квалитет и неговото постојано одржување на еден бренд се водечкиот фактор на долг рок. Ние во целост можеме да се потпреме на квалитетот на нашите производи кои се сертифицирани и атестирани по сите меѓународни стандарди, и чиј квалитет е дополнително гарантиран со гаранции и до 7г и меѓународно осигурување.

 

Сетификати и Атести

  • ELMARK е срертифициран со системот за квалитет ISO 9001:2008, BUREAU VERITAS
  • CE знак согласно Directive 2006/95/EC Low Voltage
  • ROHS Certificates (Restriction of the use of certain Hazardous Substances)
  • S- MARK, European Product Safety, INTERTEK SEMKO AB

 

Гаранција

  • Три до седум години гаранција за производите од ELMARK

 

Осигурување

  • Меѓународно осигурување во случај на штета од производите на ELMARK во износ од 1.500.000 EUR