ELMARK нуди бројни производи во делот на електрична опрема и опрема за осветление дизајнирани да ги задоволат потребите на канцеларии, различни јавни институции и организации. Некои од клиентите на брендот се едукативни установи, општински управи, болници, институции или други организации од јавен карактер.

Понудата на доверливи и безбедни решенија кои успешно можат да се интегрираат во градби од разни јавни организации е важна за брендот и му овозможува да продолжи да се докажува како добавувач на квалитетни системи и производи.

Фокусот на ELMARK на овој пазар е во голема мера базиран на филозофијата на брендот, која ја нагласува важноста на допринесувањето кон подобрувањето на животниот стил и се поголемата општествена одговорност.

Амбицијата на брендот да го развие овој пазар е исто така и поради неговата потреба за ефикасни решенија дизјнирани за модерните административни и делвни градби. Факт е дека зголемен број на организации ги избираат производите од ELMARK како би обезбедиле константно ниво на удобност во комбинација со безбедност.

За краток временски период, брендот успеа да се основа на овој пазар и брзо да се здобие со доверба од страна на клиентите, со што постана симбол за квалитет, и во сегментот на електро материјали, и во сегментот на опрема за советление.