Забавната индустрија завзема значаен дел од бизнисот во 21 век. Инвестициите и приходите од овој сектор се огромни и бараат сериозни и иновативни решенија за да ги задоволат деловните потреби на долг рок. ELMARK нуди бројни системи кои ги исполнуваат овие барања и лесно комбинираат квалитет, сигруност, безбедност, исплатливост, ефикасност и грижа за околината.

Користејќи го своето долгогодишно искуство во развој и производство на расветни тела и електрични компоненти, брендот е во состојба да одговори соодветно на очекувањата на овој сегмент и да понуди производи кои се високо ценети од страна на клиентите.

Овој сегмент се карактеризира со високи очекувања во поглед на иновации. Клиентите ја одредуваат динамиката во забавната индустрија и само компаниите кои се потпираат на технологии од најновите генерации се во можност да огдоворат на предизвиците кои постојано се менуваат.

ELMARK е бренд кој нуди високо ефикасни, модерни и квалитетни решенија кои ги задоволуваат потребите во овој брзо развоен сектор, што го прави се посигурен дека го има избрано вистинскиот пат да го развие својот потенцијал.

Клиенти на брендот во овој сегмент се театри, кина, музеи, галерии, забавни паркови, барови и ресторани, и ова дава јасна долгорочна перспектива за развојот и производството на иновативни производи кои ги надминуваат очекувањата на клиентите.